Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivutviklingsplaner

Dokumentsenteret Midt-Telemark kommune har i 2020 igangsatt og jobber med flere prosjekter for å heve kvaliteten på de tjenester seksjonen leverer:

Prosjekt rutinebeskrivelser for kommunens enheter (pågående, men forsinket pga. Korona) - Dokumentsenteret 

Prosjekt lage nye arkivplan for Midt-Telemark kommune (Pågående, forsinket pga. Korona)- Dokumentsenteret og IKA Kongsberg

Prosjekt ordne og avlevere papirarkiv Bø kommune - (Utsatt/forsinket pga. kommunens økonomi og Korona) - Dokumentsenteret - Kartlegging i samarbeide med IKA Kongsberg fullført i August 2020. Avlevering av papirarkiv til IKA Kongsberg planlagt utført i perioden 2020 - 2022.

Prosjekt ordne og avlevere papirarkiv Sauherad kommune - (Utsatt/forsinket pga. kommunens økonomi og Korona) - Dokumentsenteret - Kartlegging i samarbeide med IKA Kongsberg fullført August 2020. Pakking og avlevering til IKA Kongsberg påbegynt 28. Oktober 2020. Utføres av IKA Kongsberg. Arkivene i Sauherad har blitt prioritert pga. salg av tidligere kommunehus, rivning av barne- og ungdomsskole og flytting av legesenter.

Prosjekt avslutte og avlevering elektroniske fagsystem Bø kommune - Under arbeide, planlagt avlevering januar 2022.  Systemkoordinator i samarbeide med IKA Kongsberg, IKT Midt-Telemark og Dokumentsenteret

Prosjekt avslutte og avlevering elektroniske fagsystem Sauherad kommune - Under arbeide, planlagt avlevering januar 2022. Systemkoordinator i samarbeide med IKA Kongsberg, IKT Midt-Telemark og Dokumentsenteret

Prosjekt opplæring og oppfriskning i bruk av WebSak - (pågående men forsinket pga. Korona og lite ressurser) Dokumentsenteret.

Prosjekt BK-plan - (gjennomført høst 2020) - Samarbeide Tønsberg kommune, Holmestrand kommune, Sandefjord kommune, Horten kommune, Midt-Telemark og IKA Kongsberg

Prosjekt ansvar og rollefordeling - blant annet rolleavklaring arkivleder. Informasjon lagt inn i KF-Delegering høst 2021. Dokumentsenteret, enhetsleder og kommunedirektør.

Prosjekt integrasjoner elektroniske fagsystem mot WebSak (under utarbeidelse - samarbeid med Visma) Systemkoordinator i samarbeide med dokumentsenter. Usikkert tidsaspekt pga. fremdrift hos leverandør.

Prosjekt veileder for skriving av saksfremlegg til politiske møter - (ansvarlig politisk sekretariat). Veileder levert fra politisk sekretær vinter 2021.

Prosjekt Orden i eget hus (DigiOrden) - ansvarlig for sak- arkiv WebSak: Systemansvarlig for Websak.  Informasjon lagt inn i februar 2021

Prosjekt ny Sikkerhetsinstruks - under utarbeidelse 2021

Laster...