Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Midt-Telemark kommune fra 2020

250px-Kommunevåpen_for_Midt-Telemark_kommune.svg

Midt-Telemark er en kommune i Telemark, og ligger i den større regionen Midt-Telemark. I forbindelse med kommunereformen av 2014 vedtok  kommune og Sauherad kommune å slå seg sammen med virkning fra 1. januar 2020.[1] Midt-Telemark kommune har administrasjonssenter i Bø. Den nye kommunen har 10 461 innbyggere (2020) 

Kommunens dokumentasjon skal være tilgjengelig på kort og lang sikt for alle som har rettmessige krav. For å oppnå dette må kommunal sektor ha forsvarlig og effektiv arkiv- og dokumentasjonsforvaltning både nå og i framtiden. Langtidsbevaring av dokumentasjon og arkiv fra alle deler av virksomheten er påkrevd. Helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning skal sikre riktig tilgang, hensiktsmessig bruk, rettidig sletting og at bevaringsverdige opplysninger faktisk blir bevart. (Fra KS digitaliseringsstrategi)

Arkivplanen skal brukes som et arbeidsredskap av alle ansatte i Midt-Telemark kommune. Målet er at alle som håndterer dokument som blir til som ledd i de virksomhetene kommunen driver, skal kunne finne informasjon om hvilke retningslinjer som foreligger, og hvilke løsninger kommunen har på arkivområdet.

Arkivplanen er ufravikelig og alle kommunens ansatte plikter å følge den. Dette for at kommunen skal oppfylle alle sine plikter i henhold til gjeldene lover og regler. Dette dokumentet er en del av Midt-Telemark kommune sin digitaliseringsstrategi.